Kilder

Til dette arbejde er der selvsagt brugt forskellige kilder. Det er ikke oplyst hvilke kilder der er brugt til hvilke oplysninger, men her gives en generel oversigt hvis nogen skulle ønske at gå oplysningerne efter eller selv forske videre. Har du spørgsmål / kommentarer til denne liste, så send en mail til sidens webmaster.


For det første er der brugt kirkebøger fra hele Bornholm indtil 1891. De kan findes på www.arkivalieronline.dk samt www.kirkebog.dk for Bornholmske kirkebøger indtil 1814.

Kirkebøger efter 1891 for Bornholm er at finde på Bornholms Centralbibliotek, lokalhistorisk arkiv, og de er brugt i begrænset omfang.

Desuden er der brugt en del folketællinger fra Dansk Demografisk Database - www.ddd.dda.dk for både Bornholm og resten af landet. Indvandringer fra Sverige og Tyskland er også herfra.

Svenske kirkebøgers oplysninger er fra www.ddss.nu/swedish/default.aspx

Få oplysninger er hentet fra: http://www.genealogi.se/blekinge/stenhuggare/index.htm
om svenske stenhuggere.

En enkelt præsteliste fra www.christiansoe.dk er brugt.

Desuden er få dødsannoncer fra gamle udgaver af Bornholms Tidende brugt og disse aviser kan findes på Bornholms Centralbibliotek, lokalhistorisk arkiv.

Sidst er brugt Jordebøger, Gårdelister og Skifteuddrag for Bornholm hentet fra Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forenings hjemmeside - www.bslf.dk.
 

Desuden er en del af oplysninger om Ole Jensen Bolins slægt hentet fra en ukendt persons forskning, der er omkring 15 år gammel. Da denne person ikke har angivet sine kilder er det forsøgt vidt muligt at verificere oplysningerne af anden vej, et arbejde der langt fra er fuldført.